Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
003824787,6900001,w,1,,fp.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,10.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,100,90.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,101,91.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,102,92.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,103,93.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,104,94.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,105,95.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,106,96.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,107,97.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,108.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,109,99.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,11,1.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,110,100.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,111,101.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,112,102.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,113,103.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,114,104.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,115,105.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,116,106.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,117.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,118.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,119,107.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,12.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,120,108.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,121.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,122.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,123,109.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,124,110.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,125,111.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,126,112.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,127,113.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,128,114.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,129,115.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,13,3.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,130,116.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,131,116.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,132.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,133,117.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,134,118.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,135,118.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,136.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,137,119.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,138,120.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,139,121.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,14.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,140,122.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,141,123.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,142,124.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,143,125.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,144,126.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,145,127.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,146,128.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,147,129.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,148,130.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,149,131.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,15,5.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,150,132.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,151,133.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,152,134.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,153,135.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,154,136.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,155,137.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,156,138.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,157,139.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,158,140.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,159,141.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,16,6.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,160,142.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,161,143.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,162,144.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,163,145.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,164,146.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,165,147.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,166,148.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,167,149.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,168,150.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,169,151.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,17,7.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,170,152.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,171,153.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,172,154.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,173,155.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,174,156.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,175,157.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,176,158.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,177,159.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,178,160.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,179,161.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,18,8.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,180,162.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,181,163.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,182,164.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,183,165.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,184,166.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,185,167.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,186,168.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,187,169.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,188,170.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,189,171.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,19,9.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,190,172.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,191,172,fr.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,192,,fr.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,193,173.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,194,174.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,195,175.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,196,176.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,197,177.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,198,178.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,199,178.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,2,,fpi.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,20,10.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,200.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,201,179.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,202,180.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,203,181.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,204,182.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,205,183.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,206,184.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,207,185.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,208,186.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,209.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,21,11.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,210.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,211,187.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,212,188.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,213,189.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,214,190.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,215,191.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,216,192.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,217,193.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,218,194.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,219,195.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,22,12.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,220,196.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,221,197.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,222,198.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,223,198.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,224.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,225,199.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,226,200.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,227,201.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,228,202.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,229,203.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,23,13.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,230,204.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,231,204.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,232.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,233,205.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,234,206.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,235,207.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,236,208.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,237.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,238.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,239,209.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,24,14.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,240,210.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,241,211.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,242,212.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,243,213.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,244,214.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,245.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,246.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,247,215.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,248,216.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,249,217.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,25,15.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,250,218.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,251,219.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,252,220.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,253,221.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,254,222.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,255,223.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,256,224.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,257,225.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,258,226.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,259,227.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,26,16.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,260,228.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,261,228.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,262,229.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,263,229.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,264,230.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,265,231.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,266,232.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,267.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,268,233.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,269,233.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,27,17.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,270,234.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,271,235.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,272,236.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,273,237.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,274,238.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,275,239.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,276,240.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,277,241.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,278,242.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,279,243.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,28,18.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,280,244.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,281,245.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,282,246.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,283,247.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,284,248.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,285,249.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,286,250.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,287,251.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,288,252.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,289.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,29,19.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,290.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,291,,bpi.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,292,,bp.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,3.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,30,20.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,31,21.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,32,22.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,33,23.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,34,24.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,35,25.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,36,26.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,37,27.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,38,28.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,39,29.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,4.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,40,30.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,41,31.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,42,32.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,43,33.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,44,34.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,45,35.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,46,36.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,47,37.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,48,38.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,49,39.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,5.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,50,40.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,51,41.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,52,42.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,53,43.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,54,44.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,55,45.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,56,46.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,57,47.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,58,48.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,59,49.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,6.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,60,50.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,61,51.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,62,52.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,63,53.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,64,54.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,65,55.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,66,56.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,67,57.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,68,58.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,69,59.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,7.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,70,60.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,71,61.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,72,62.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,73,63.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,74,64.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,75,65.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,76,66.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,77,67.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,78,68.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,79,69.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,8.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,80,70.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,81,71.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,82,72.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,83,73.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,84,74.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,85,75.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,86,76.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,87,77.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,88,78.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,89,79.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,9.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,90,80.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,91,81.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,92,82.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,93,83.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,94,84.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,95,85.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,96,86.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,97,87.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,98,88.tif image/tiff 16.6 MB
003824787,6900001,w,99,89.tif image/tiff 16.6 MB