Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
003983112,6900001,w,1,,fp.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,10.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,100,43v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,101,44r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,102,44v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,103,45r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,104,45v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,105,46r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,106,46v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,107,47r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,108,47v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,109,48r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,11.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,110,48v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,111,49r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,112,49v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,113,50r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,114,50v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,115.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,116.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,117.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,118.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,119.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,12.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,120.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,121.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,122.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,123.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,124.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,125.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,126.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,127.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,128.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,129,,bpi.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,13.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,130,,bp.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,14.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,15,1r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,16,1v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,17,2r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,18,2v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,19,3r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,2,,fpi.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,20,3v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,21,4r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,22,4v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,23,5r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,24,5v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,25,6r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,26,6v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,27,7r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,28,7v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,29,8r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,3.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,30,8v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,31,9r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,32,9v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,33,10r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,34,10v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,35,11r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,36,11v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,37,12r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,38,12v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,39,13r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,4.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,40,13v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,41,14r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,42,14v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,43,15r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,44,15v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,45,16r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,46,16v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,47,17r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,48,17v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,49,18r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,5.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,50,18v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,51,19r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,52,19v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,53,20r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,54,20v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,55,21r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,56,21v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,57,22r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,58,22v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,59,23r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,6.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,60,23v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,61,24r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,62,24v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,63,25r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,64,25v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,65,26r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,66,26v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,67,27r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,68,27v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,69,28r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,7.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,70,28v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,71,29r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,72,29v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,73,30r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,74,30v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,75,31r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,76,31v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,77,32r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,78,32v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,79,33r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,8.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,80,33v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,81,34r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,82,34v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,83,35r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,84,35v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,85,36r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,86,36v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,87,37r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,88,37v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,89,38r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,9.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,90,38v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,91,39r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,92,39v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,93,40r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,94,40v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,95,41r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,96,41v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,97,42r.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,98,42v.tif image/tiff 10.6 MB
003983112,6900001,w,99,43r.tif image/tiff 10.6 MB