Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
002611384,w,1,,fp.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,10,3v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,100,48v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,101,49r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,102,49v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,103,50r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,104,50v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,105,51r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,106,51v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,107,52r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,108,52v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,109,53r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,11,4r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,110,53v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,111,54r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,112,54v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,113,55r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,114,55v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,115,56r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,116,56v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,117,57r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,118,57v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,119,58r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,12,4v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,120,58v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,121,59r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,122,59v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,123,60r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,124,60v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,125,61r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,126,61v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,127,62r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,128,62v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,129,63r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,13,5r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,130,63v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,131,64r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,132,64v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,133,65r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,134,65v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,135,66r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,136,66v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,137,67r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,138,67v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,139,68r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,14,5v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,140,68v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,141,69r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,142,69v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,143,70r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,144,70v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,145,71r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,146,71v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,147,72r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,148,72v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,149,73r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,15,6r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,150,73v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,151,74r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,152,74v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,153,75r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,154,75v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,155,76r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,156,76v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,157,77r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,158,77v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,159,78r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,16,6v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,160,78v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,161.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,162.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,163,,bpi.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,164,,bp.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,165,,os.tif image/tiff 2.7 MB
002611384,w,166,,fs.tif image/tiff 3.0 MB
002611384,w,167,,us.tif image/tiff 2.7 MB
002611384,w,168,,r.tif image/tiff 3.0 MB
002611384,w,169,,fb.tif image/tiff 8.5 MB
002611384,w,17,7r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,18,7v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,19,8r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,2,,fpi.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,20,8v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,21,9r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,22,9v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,23,10r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,24,10v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,25,11r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,26,11v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,27,12r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,28,12v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,29,13r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,3.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,30,13v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,31,14r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,32,14v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,33,15r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,34,15v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,35,16r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,36,16v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,37,17r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,38,17v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,39,18r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,4.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,40,18v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,41,19r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,42,19v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,43,20r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,44,20v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,45,21r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,46,21v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,47,22r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,48,22v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,49,23r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,5,1r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,50,23v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,51,24r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,52,24v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,53,25r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,54,25v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,55,26r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,56,26v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,57,27r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,58,27v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,59,28r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,6,1v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,60,28v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,61,29r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,62,29v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,63,30r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,64,30v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,65,31r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,66,31v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,67,32r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,68,32v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,69,33r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,7,2r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,70,33v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,71,34r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,72,34v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,73,35r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,74,35v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,75,36r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,76,36v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,77,37r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,78,37v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,79,38r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,8,2v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,80,38v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,81,39r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,82,39v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,83,40r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,84,40v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,85,41r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,86,41v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,87,42r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,88,42v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,89,43r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,9,3r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,90,43v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,91,44r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,92,44v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,93,45r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,94,45v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,95,46r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,96,46v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,97,47r.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,98,47v.tif image/tiff 20.0 MB
002611384,w,99,48r.tif image/tiff 20.0 MB