Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
003169284,w,1,,fp.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,10,4v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,100,49v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,101,50r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,102,50v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,103,51r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,104,51v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,105,52r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,106,52v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,107,53r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,108,53v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,109,54r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,11,5r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,110,54v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,111,55r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,112,55v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,113,56r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,114,56v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,115,57r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,116,57v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,117,58r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,118,58v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,119,59r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,12,5v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,120,59v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,121,60r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,122,60v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,123,61r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,124,61v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,125,62r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,126,62v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,127,63r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,128,63v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,129,64r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,13,6r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,130,64v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,131,65r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,132,65v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,133,66r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,134,66v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,135,67r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,136,67v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,137,68r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,138,68v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,139,69r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,14,6v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,140,69v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,141,,bpi.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,142,,bp.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,143,,os.tif image/tiff 19.9 MB
003169284,w,144,,fs.tif image/tiff 16.9 MB
003169284,w,145,,us.tif image/tiff 11.5 MB
003169284,w,146,,r.tif image/tiff 18.5 MB
003169284,w,15,7r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,16,7v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,17,8r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,18,8v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,19,9r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,2,,fpi.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,20,9v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,21,10r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,22,10v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,23,11r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,24,11v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,25,12r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,26,12v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,27,13r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,28,13v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,29,14r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,3,1r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,30,14v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,31,15r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,32,15v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,33,16r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,34,16v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,35,17r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,36,17v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,37,18r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,38,18v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,39,19r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,4,1v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,40,19v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,41,20r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,42,20v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,43,21r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,44,21v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,45,22r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,46,22v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,47,23r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,48,23v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,49,24r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,5,2r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,50,24v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,51,25r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,52,25v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,53,26r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,54,26v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,55,27r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,56,27v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,57,28r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,58,28v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,59,29r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,6,2v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,60,29v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,61,30r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,62,30v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,63,31r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,64,31v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,65,32r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,66,32v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,67,33r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,68,33v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,69,34r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,7,3r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,70,34v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,71,35r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,72,35v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,73,36r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,74,36v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,75,37r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,76,37v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,77,38r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,78,38v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,79,39r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,8,3v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,80,39v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,81,40r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,82,40v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,83,41r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,84,41v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,85,42r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,86,42v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,87,43r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,88,43v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,89,44r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,9,4r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,90,44v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,91,45r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,92,45v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,93,46r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,94,46v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,95,47r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,96,47v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,97,48r.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,98,48v.tif image/tiff 48.7 MB
003169284,w,99,49r.tif image/tiff 48.7 MB