Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
003844653,6900001,w,1,,fp.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,10,2v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,100,47v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,101,48r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,102,48v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,103,49r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,104,49v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,105,50r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,106,50v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,107,51r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,108,51v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,109,52r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,11,3r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,110,52v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,111,53r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,112,53v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,113,54r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,114,54v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,115,55r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,116,55v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,117,56r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,118,56v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,119,57r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,12,3v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,120,57v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,121,58r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,122,58v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,123,59r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,124,59v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,125,60r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,126,60v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,127,61r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,128,61v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,129,62r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,13,4r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,130,62v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,131,63r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,133,,iss.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,134,,bpi.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,135,,bp.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,136,,os.tif image/tiff 17.2 MB
003844653,6900001,w,137,,fs.tif image/tiff 15.9 MB
003844653,6900001,w,138,,us.tif image/tiff 17.8 MB
003844653,6900001,w,139,,r.tif image/tiff 15.5 MB
003844653,6900001,w,14,4v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,140,,fb.tif image/tiff 24.8 MB
003844653,6900001,w,15,5r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,16,5v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,17,6r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,18,6v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,19,7r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,2,,fpi.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,20,7v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,21,8r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,22,8v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,23,9r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,24,9v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,25,10r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,26,10v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,27,11r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,28,11v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,29,12r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,3,,ifs.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,30,12v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,31,13r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,32,13v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,33,14r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,34,14v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,35,15r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,36,15v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,37,16r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,38,16v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,39,17r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,4.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,40,17v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,41,18r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,42,18v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,43,19r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,44,19v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,45,20r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,46,20v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,47,21r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,48,21v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,49,22r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,5,,t.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,50,22v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,51,23r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,52,23v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,53,24r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,54,24v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,55,25r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,56,25v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,57,26r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,58,26v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,59,27r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,6.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,60,27v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,61,28r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,62,28v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,63,29r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,64,29v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,65,30r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,66,30v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,67,31r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,68,31v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,69,32r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,7,1r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,70,32v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,71,33r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,72,33v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,73,34r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,74,34v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,75,35r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,76,35v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,77,36r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,78,36v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,79,37r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,8,1v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,80,37v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,81,38r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,82,38v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,83,39r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,84,39v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,85,40r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,86,40v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,87,41r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,88,41v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,89,42r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,9,2r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,90,42v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,91,43r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,92,43v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,93,44r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,94,44v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,95,45r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,96,45v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,97,46r.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,98,46v.tif image/tiff 16.7 MB
003844653,6900001,w,99,47r.tif image/tiff 16.7 MB