Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
003961282,1,m,1,,fp.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,10,4v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,100,49v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,101,50r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,102,50v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,103,51r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,104,51v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,105,52r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,106,52v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,107,53r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,108,53v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,109,54r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,11,5r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,110,54v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,111,55r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,112,55v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,113,56r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,114,56v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,115,57r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,116,57v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,117,58r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,118,58v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,119,59r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,12,5v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,120,59v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,121,60r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,122,60v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,123,61r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,124,61v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,125,62r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,126,62v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,127,63r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,128,63v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,129,64r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,13,6r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,130,64v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,131,65r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,132,65v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,133,66r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,134,66v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,135,67r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,136,67v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,137,68r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,138,68v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,139,69r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,14,6v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,140,69v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,141,70r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,142,70v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,143,71r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,144,71v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,145,72r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,146,72v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,147,73r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,148,73v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,149,74r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,15,7r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,150,74v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,151,75r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,152,75v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,153,76r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,154,76v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,155,77r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,156,77v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,157,78r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,158,78v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,159,79r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,16,7v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,160,79v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,161,80r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,162,80v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,163,81r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,164,81v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,165,82r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,166,82v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,167,83r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,168,83v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,169,84r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,17,8r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,170,84v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,171,85r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,172,85v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,173,86r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,174,86v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,175,87r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,176,87v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,177,88r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,178,88v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,179,89r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,18,8v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,180,89v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,181,90r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,182,90v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,183,91r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,184,91v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,185,92r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,186,92v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,187,93r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,188,93v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,189,94r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,19,9r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,190,94v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,191,95r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,192,95v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,193,96r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,194,96v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,195,97r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,196,97v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,197,98r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,198,98v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,199,99r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,2,,fpi.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,20,9v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,200,99v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,201,100r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,202,100v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,203,101r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,204,101v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,205,102r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,206,102v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,207,103r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,208,103v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,209,104r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,21,10r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,210,104v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,211,105r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,212,105v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,213,106r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,214,106v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,215,107r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,216,107v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,217,108r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,218,108v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,219,109r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,22,10v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,220,109v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,221,110r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,222,110v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,223,111r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,224,111v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,225,112r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,226,112v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,227,113r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,228,113v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,229,114r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,23,11r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,230,114v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,231,115r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,232,115v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,233,116r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,234,116v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,235,117r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,236,117v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,237,118r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,238,118v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,239,119r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,24,11v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,240,119v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,241,120r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,242,120v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,243,121r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,244,121v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,245,122r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,246,122v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,247,123r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,248,123v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,249,124r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,25,12r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,250,124v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,251,125r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,252,125v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,253,126r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,254,126v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,255,127r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,256,127v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,257,128r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,258,128v.tif image/tiff 3.9 MB
003961282,1,m,259,129r.tif image/tiff 3.9 MB
003961282,1,m,26,12v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,260,129v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,261,130r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,262,130v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,263,131r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,264,131v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,265,132r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,266,132v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,267,133r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,268,133v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,269,134r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,27,13r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,270,134v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,271,135r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,272,135v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,273,136r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,274,136v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,275,137r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,276,137v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,277,138r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,278,138v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,279,139r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,28,13v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,280,139v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,281,140r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,282,140v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,283,141r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,284,141v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,285,142r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,286,142v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,287,143r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,288,143v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,289,144r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,29,14r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,290,144v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,291,145r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,292,145v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,293,146r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,294,146v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,295,147r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,296,147v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,297,148r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,298,148v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,299,149r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,3,1r,ifs.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,30,14v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,300,149v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,301,150r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,302,150v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,303,151r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,304,151v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,305,152r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,306,152v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,307,153r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,308,153v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,309,154r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,31,15r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,310,154v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,311,155r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,312,155v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,313,156r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,314,156v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,315,157r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,316,157v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,317,158r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,318,158v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,319,159r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,32,15v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,320,159v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,321,160r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,322,160v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,323,161r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,324,161v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,325,162r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,326,162v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,327,163r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,328,163v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,329,164r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,33,16r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,330,164v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,331,165r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,332,165v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,333,166r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,334,166v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,335,167r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,336,167v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,337,168r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,338,168v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,339,169r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,34,16v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,340,169v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,341,170r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,342,170v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,343,171r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,344,171v,iss.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,345,,bpi.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,346,,bp.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,35,17r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,36,17v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,37,18r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,38,18v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,39,19r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,4,1v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,40,19v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,41,20r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,42,20v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,43,21r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,44,21v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,45,22r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,46,22v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,47,23r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,48,23v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,49,24r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,5,2r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,50,24v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,51,25r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,52,25v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,53,26r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,54,26v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,55,27r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,56,27v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,57,28r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,58,28v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,59,29r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,6,2v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,60,29v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,61,30r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,62,30v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,63,31r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,64,31v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,65,32r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,66,32v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,67,33r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,68,33v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,69,34r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,7,3r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,70,34v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,71,35r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,72,35v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,73,36r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,74,36v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,75,37r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,76,37v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,77,38r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,78,38v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,79,39r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,8,3v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,80,39v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,81,40r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,82,40v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,83,41r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,84,41v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,85,42r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,86,42v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,87,43r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,88,43v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,89,44r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,9,4r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,90,44v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,91,45r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,92,45v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,93,46r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,94,46v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,95,47r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,96,47v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,97,48r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,98,48v.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,1,m,99,49r.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,w,347,,os.tif image/tiff 7.4 MB
003961282,w,348,,fs.tif image/tiff 8.6 MB
003961282,w,349,,us.tif image/tiff 7.4 MB
003961282,w,350,,r.tif image/tiff 9.6 MB
003961282,w,351,,fb.tif image/tiff 11.7 MB
003961282,w,352,,di.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,w,353,,di.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,w,354,,di.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,w,355,,di.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,w,356,,di.tif image/tiff 30.3 MB
003961282,w,357,,di.tif image/tiff 30.3 MB