Fornsvenska handskrifter

Innehåller KB:s fornsvenska handskrifter. Mappstrukturen innehåller handskriftens signum.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
236.3 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
002566509,w,1.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,10,6.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,100,96.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,101,97.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,102,98.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,103,99.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,104,100.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,105,101.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,106,102.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,107,103.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,108,104.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,109,105.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,11,7.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,110,106.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,111,107.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,112,108.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,113,109.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,114,110.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,115,111.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,116,112.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,117,113.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,118,114.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,119,115.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,12,8.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,120,116.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,121,117.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,122,118.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,123,119.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,124,120.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,125,121.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,126,122.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,127,123.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,128,124.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,129,125.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,13,9.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,130,126.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,131,127.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,132,128.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,133,129.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,134,130.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,135,131.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,136,132.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,137,133.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,138,134.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,139,135.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,14,10.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,140,136.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,141,137.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,142,138.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,143,139.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,144,140.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,145,141.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,146,142.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,147,143.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,148,144.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,149,145.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,15,11.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,150,146.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,151,147.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,152,148.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,153,149.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,154,150.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,155,151.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,156,152.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,157,153.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,158,154.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,159,155.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,16,12.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,160,156.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,161,157.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,162,158.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,163,159.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,164,160.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,165,161.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,166,162.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,167,163.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,168,164.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,169,165.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,17,13.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,170,166.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,171,167.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,172,168.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,173,169.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,174,170.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,175,171.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,176,172.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,177,173.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,178,174.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,179,175.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,18,14.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,180,176.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,181,177.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,182,178.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,183,179.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,184,180.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,185,181.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,186,182.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,187,183.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,188,184.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,189,185.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,19,15.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,190,186.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,191,187.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,192,188.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,193,189.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,194,190.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,195,191.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,196,192.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,197,193.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,198,194.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,199,195.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,2.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,20,16.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,200,196.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,201,197.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,202,198.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,203,199.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,204,200.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,205,201.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,206,202.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,207,203.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,208,204.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,209,205.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,21,17.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,210,206.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,211,207.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,212,208.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,213,209.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,214,210.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,215,211.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,216,212.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,217,213.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,218,214.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,219,215.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,22,18.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,220,216.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,221,217.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,222,218.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,223,219.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,224,220.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,225,221.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,226,222.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,227,223.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,228,224.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,229,225.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,23,19.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,230,226.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,231,227.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,232,228.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,233,229.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,234,230.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,235,231.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,236,232.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,237,233.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,238,234.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,239,235.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,24,20.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,240,236.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,241,237.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,242,238.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,243,239.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,244,240.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,245,241.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,246,242.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,247,243.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,248,244.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,249,245.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,25,21.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,250,246.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,251,247.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,252,248.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,253,249.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,254,250.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,255,251.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,256,252.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,257,253.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,258,254.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,259,255.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,26,22.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,260,256.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,261,257.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,262,258.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,263,259.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,264,260.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,265,261.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,266,262.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,267,263.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,268,264.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,269,265.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,27,23.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,270,266.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,271,267.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,272,268.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,273,269.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,274,270.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,275,271.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,276,272.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,277,273.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,278,274.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,279,275.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,28,24.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,280,276.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,281,277.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,282,278.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,283,279.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,284,280.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,285,281.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,286,282.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,287,283.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,288,284.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,289,285.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,29,25.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,290,286.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,291,287.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,292,288.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,293,289.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,294,290.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,295,291.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,296,292.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,297,293.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,298,294.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,299,295.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,3.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,30,26.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,300,296.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,301,297.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,302,298.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,303,299.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,304,300.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,305,301.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,306,302.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,307,303.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,308,304.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,309,305.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,31,27.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,310,306.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,311,307.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,312,308.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,313,309.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,314,310.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,315,311.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,316,312.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,317,313.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,318,314.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,319,315.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,32,28.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,320,316.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,321,317.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,322,318.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,323,319.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,324,320.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,325,321.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,326,322.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,327,323.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,328,324.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,329,325.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,33,29.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,330,326.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,331,327.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,332,328.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,333,329.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,334,330.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,335,331.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,336,332.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,337.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,338.tif image/tiff 37.3 MB
002566509,w,339.tif image/tiff 7.7 MB
002566509,w,34,30.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,340.tif image/tiff 10.1 MB
002566509,w,341.tif image/tiff 8.2 MB
002566509,w,342.tif image/tiff 10.6 MB
002566509,w,343.tif image/tiff 14.3 MB
002566509,w,35,31.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,36,32.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,37,33.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,38,34.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,39,35.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,4.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,40,36.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,41,37.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,42,38.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,43,39.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,44,40.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,45,41.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,46,42.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,47,43.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,48,44.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,49,45.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,5,1.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,50,46.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,51,47.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,52,48.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,53,49.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,54,50.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,55,51.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,56,52.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,57,53.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,58,54.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,59,55.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,6,2.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,60,56.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,61,57.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,62,58.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,63,59.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,64,60.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,65,61.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,66,62.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,67,63.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,68,64.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,69,65.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,7,3.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,70,66.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,71,67.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,72,68.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,73,69.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,74,70.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,75,71.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,76,72.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,77,73.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,78,74.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,79,75.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,8,4.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,80,76.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,81,77.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,82,78.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,83,79.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,84,80.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,85,81.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,86,82.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,87,83.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,88,84.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,89,85.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,9,5.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,90,86.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,91,87.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,92,88.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,93,89.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,94,90.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,95,91.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,96,92.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,97,93.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,98,94.tif image/tiff 37.6 MB
002566509,w,99,95.tif image/tiff 37.6 MB