Aftonbladet 1831-1862

Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.

Kontaktperson: Torsten Johansson

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
532.1 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
01 - -
02 - -
03 - -
04 - -
05 - -
06 - -
07 - -
08 - -
09 - -
10 - -
11 - -
12 - -