Aftonbladet 1831-1862

Digitaliserad version av tidiga Aftonbladet ordnade i kataloger efter utgivningsår. OCR-data finns i alto.xml-filerna.

Kontaktperson: Torsten Johansson

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
JPEG2000, XML
Storlek
532.1 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
1831 - -
1832 - -
1833 - -
1834 - -
1835 - -
1836 - -
1837 - -
1838 - -
1839 - -
1840 - -
1841 - -
1842 - -
1843 - -
1844 - -
1845 - -
1846 - -
1847 - -
1848 - -
1849 - -
1850 - -
1851 - -
1852 - -
1853 - -
1854 - -
1855 - -
1856 - -
1857 - -
1858 - -
1859 - -
1860 - -
1861 - -
1862 - -