Villon, Ballades et poèmes diverses

Digitaliserad version av handskriften Vu 22 av François Villon.

Kontaktperson: Katinka Ahlbom

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF
Storlek
8.9 GB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
003728089,6900001,w,1,,fp.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,10.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,100,44v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,101,45r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,102,45v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,103,46r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,104,46v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,105,47r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,106,47v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,107,48r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,108,48v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,109,49r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,11.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,110,49v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,111,50r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,112,50v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,113,51r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,114,51v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,115,52r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,116,52v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,117,53r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,118,53v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,119,54r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,12.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,120,54v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,121,55r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,122,55v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,123,56r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,124,56v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,125,57r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,126,57v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,127,58r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,128,58v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,129,59r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,13,1r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,130,59v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,131,60r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,132,60v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,133,61r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,134,61v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,135,62r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,136,62v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,137,67r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,138,67v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,139,68r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,14,1v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,140,68v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,141,69r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,142,69v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,143,70r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,144,70v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,145,71r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,146,71v.tif image/tiff 16.7 MB
003728089,6900001,w,147,72r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,148,72v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,149,73r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,15,2r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,150,73v.tif image/tiff 16.7 MB
003728089,6900001,w,151,74r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,152,74v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,153,75r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,154,75v.tif image/tiff 16.7 MB
003728089,6900001,w,155,76r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,156,76v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,157,77r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,158,77v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,159,78r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,16,2v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,160,78v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,161,79r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,162,79v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,163,80r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,164,80v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,165,81r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,166,81v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,167,82r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,168,82v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,169,83r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,17,3r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,170,83v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,171,84r,fr.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,172,84v,fr.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,173,85r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,174,85v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,175,86r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,176,86v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,177,87r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,178,87v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,179,88r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,18,3v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,180,88v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,181,89r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,182,89v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,183,90r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,184,90v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,185,91r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,186,91v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,187,92r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,188,92v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,189,93r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,19,4r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,190,93v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,191,94r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,192,94v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,193,95r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,194,95v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,195,96r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,196,96v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,197,97r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,198,97v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,199,98r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,2,,fpi.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,20,4v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,200,98v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,201,99r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,202,99v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,203,100r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,204,100v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,205,101r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,206,101v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,207,102r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,208,102v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,209,103r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,21,5r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,210,103v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,211,104r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,212,104v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,213,105r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,214,105v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,215,106r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,216,106v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,217,107r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,218,107v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,219,108r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,22,5v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,220,108v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,221,109r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,222,109v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,223,110r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,224,110v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,225,111r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,226,111v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,227,112r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,228,112v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,229,,fr.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,23,6r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,230,,fr.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,231,113r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,232,113v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,233,114r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,234,114v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,235,114r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,236,114v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,237,115r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,238,115v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,239,116r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,24,6v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,240,116v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,241,117r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,242,117v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,243,118r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,244,118v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,245,119r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,246,119v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,247,120r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,248,120v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,249,121r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,25,7r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,250,121v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,251,122r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,252,122v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,253,123r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,254,123v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,255,123r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,256,123v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,257,124r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,258,124v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,259,125r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,26,7v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,260,125v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,261,126r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,262,126v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,263,127r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,264,127v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,265,128r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,266,128v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,267,129r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,268,129v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,269,130r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,27,8r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,270,130v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,271,131r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,272,131v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,273,132r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,274,132v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,275,133r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,276,133v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,277,134r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,278,134v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,279,135r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,28,8v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,280,135v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,281,136r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,282,136v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,283,137r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,284,137v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,285,138r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,286,138v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,287,139r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,288,139v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,289,140r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,29,9r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,290,140v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,291,141r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,292,141v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,293,141r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,294,141v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,295,142r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,296,142v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,297,143r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,298,143v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,299,144r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,3.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,30,9v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,300,144v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,301,145r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,302,145v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,303,146r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,304,146v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,305,147r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,306,147v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,307,148r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,308,148v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,309,149r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,31,10r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,310,149v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,311,150r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,312,150v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,313,151r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,314,151v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,315,152r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,316,152v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,317,152r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,318,152v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,319,153r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,32,10v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,320,153v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,321,153r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,322,153v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,323,154r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,324,154v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,325,155r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,326,155v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,327,156r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,328,156v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,329,157r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,33,11r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,330,157v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,331,157r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,332,157v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,333,158r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,334,158v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,335,159r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,336,159v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,337,160r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,338,160v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,339,161r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,34,11v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,340,161v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,341,162r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,342,162v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,343,163r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,344,163v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,345,164r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,346,164v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,347,165r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,348,165v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,349,166r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,35,12r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,350,166v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,351,167r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,352,167v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,353,168r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,354,168v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,355,169r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,356,169v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,357,170r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,358,170v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,359,171r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,36,12v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,360,171v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,361,172r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,362,172v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,363,173r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,364,173v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,365,174r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,366,174v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,367,175r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,368,175v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,369,176r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,37,12r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,370,176v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,371,177r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,372,177v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,373,178r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,374,178v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,375,179r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,376,179v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,377,180r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,378,180v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,379,181r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,38,12v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,380,181v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,381,182r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,382,182v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,383,183r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,384,183v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,385,184r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,386,184v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,387,185r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,388,185v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,389,186r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,39,14r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,390,186v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,391,187r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,392,187v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,393,188r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,394,188v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,395,189r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,396,189v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,397,190r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,398,190v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,399,191r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,4.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,40,14v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,400,191v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,401,192r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,402,192v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,403,193r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,404,193v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,405,194r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,406,194v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,407,195r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,408,195v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,409,196r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,41,15r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,410,196v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,411,197r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,412,197v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,413,198r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,414,198v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,415,199r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,416,199v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,417,200r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,418,200v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,419,201r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,42,15v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,420,201v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,421,202r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,422,202v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,423,203r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,424,203v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,425,204r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,426,204v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,427,205r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,428,205v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,429,206r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,43,16r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,430,206v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,431,207r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,432,207v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,433,208r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,434,208v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,435,209r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,436,209v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,437,210r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,438,210v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,439,211r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,44,16v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,440,211v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,441,212r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,442,212v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,443,213r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,444,213v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,445,214r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,446,214v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,447,214r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,448,214v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,449,215r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,45,17r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,450,215v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,451,216r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,452,216v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,453,217r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,454,217v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,455,218r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,456,218v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,457,219r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,458,219v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,459,220r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,46,17v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,460,220v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,461,221r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,462,221v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,463,222r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,464,222v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,465,223r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,466,223v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,467,224r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,468,224v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,469,225r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,47,18r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,470,225v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,471,226r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,472,226v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,473,227r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,474,227v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,475,228r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,476,228v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,477,229r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,478,229v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,479,230r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,48,18v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,480,230v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,481,231r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,482,231v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,483,232r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,484,232v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,485,233r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,486,233v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,487,234r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,488,234v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,489,235r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,49,19r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,490,235v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,491,236r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,492,236v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,493,237r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,494,237v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,495,238r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,496,238v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,497,239r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,498,239v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,499,240r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,5.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,50,19v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,500,240v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,501,241r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,502,241v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,503,242r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,504,242v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,505,243r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,506,243v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,507,244r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,508,244v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,509,245r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,51,20r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,510,245v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,511,246r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,512,246v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,513,247r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,514,247v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,515,248r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,516,248v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,517,249r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,518,249v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,519,250r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,52,20v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,520,250v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,521,251r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,522,251v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,523,252r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,524,252v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,525,253r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,526,253v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,527,254r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,528,254v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,529,255r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,53,21r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,530,255v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,531,256r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,532,256v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,533,257r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,534,257v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,535,258r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,536,258v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,537,259r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,538,259v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,539,260r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,54,21v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,540,260v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,541,261r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,542,261v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,543,262r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,544,262v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,545,263r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,546,263v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,547,264r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,548,264v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,549,265r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,55,22r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,550,265v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,551,266r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,552,266v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,553,267r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,554,267v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,555,268r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,556,268v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,557,269r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,558,269v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,559,270r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,56,22v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,560,270v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,561,271r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,562,271v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,563,272r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,564,272v.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,565.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,566.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,567.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,568,,iss.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,569.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,57,23r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,570.tif image/tiff 16.7 MB
003728089,6900001,w,571,,bpi.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,572,,bp.tif image/tiff 16.8 MB
003728089,6900001,w,58,23v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,59,24r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,6.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,60,24v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,61,25r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,62,25v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,63,26r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,64,26v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,65,27r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,66,27v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,67,28r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,68,28v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,69,29r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,7.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,70,29v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,71,30r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,72,30v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,73,31r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,74,31v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,75,32r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,76,32v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,77,33r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,78,33v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,79,34r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,8.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,80,34v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,81,35r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,82,35v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,83,36r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,84,36v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,85,37r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,86,37v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,87,38r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,88,38v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,89,39r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,9,,ifs-t.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,90,39v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,91,40r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,92,40v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,93,41r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,94,41v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,95,42r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,96,42v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,97,43r.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,98,43v.tif image/tiff 15.5 MB
003728089,6900001,w,99,44r.tif image/tiff 15.5 MB
index.yaml text/x-yaml 293.0 bytes