Post- och inrikes tidningar

Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per år med bildfiler och tillhörande transkription.

Kontaktperson: Bengt Neiss

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF, DOC
Storlek
956.0 MB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
1645 - -
1646 - -
1647 - -
1648 - -
1649 - -
1650 - -
1651 - -
1655 - -
1656 - -
1657 - -
1658 - -
1659 - -
1660 - -
1663 - -
1664 - -
1666 - -
1667 - -
1668 - -
1670 - -
1672 - -
1673 - -
1679 - -
1680 - -
1684M - -
1685 - -
1686 - -
1687 - -
1688 - -
1689 - -
1690 - -
1692 - -
1693 - -
1694 - -
1695 - -
1696 - -
1697 - -
1698 - -
1699 - -
1700 - -
1701 - -
1702 - -
1703 - -
1704 - -
1705 - -
index.yaml text/x-yaml 0.0 bytes