Post- och inrikes tidningar

Digitaliserad version av Post- och inrikes tidningar från 1645-1705. Digitaliseringen genomfördes 1998 och utgick från mikrofilmsversionen. Filerna är ordnade i en katalog per år med bildfiler och tillhörande transkription.

Kontaktperson: Bengt Neiss

Användningsvillkor
CC0
Se även
None
Format
TIFF, DOC
Storlek
956.0 MB

Filer i dataset

Ladda ner torrent
Filnamn Typ Storlek
..
P1699001.doc application/msword 11.0 kB
P1699002.doc application/msword 13.0 kB
P1699003.doc application/msword 14.0 kB
P1699004.doc application/msword 15.0 kB
P1699005.doc application/msword 28.5 kB
P1699005B.doc application/msword 20.5 kB
P1699006.doc application/msword 13.0 kB
P1699007.doc application/msword 14.0 kB
P1699008.doc application/msword 14.5 kB
P1699009.doc application/msword 28.0 kB
P1699009B.doc application/msword 21.0 kB
P1699010.doc application/msword 14.0 kB
P1699011.doc application/msword 14.0 kB
P1699012.doc application/msword 15.0 kB
P1699013.doc application/msword 29.0 kB
P1699013B.doc application/msword 21.0 kB
P1699014.doc application/msword 13.5 kB
P1699015.doc application/msword 13.5 kB
P1699016.doc application/msword 14.5 kB
P1699017.doc application/msword 28.5 kB
P1699017B.doc application/msword 21.0 kB
P1699018.doc application/msword 13.5 kB
P1699019.doc application/msword 13.5 kB
P1699020.doc application/msword 14.0 kB
P1699021.doc application/msword 28.5 kB
P1699021B.doc application/msword 21.0 kB
P1699022.doc application/msword 13.5 kB
P1699023.doc application/msword 13.5 kB
P1699024.doc application/msword 13.5 kB
P1699025.doc application/msword 29.0 kB
P1699025B.doc application/msword 21.0 kB
P1699026.doc application/msword 13.5 kB
P1699027.doc application/msword 13.5 kB
P1699028.doc application/msword 14.0 kB
P1699029.doc application/msword 29.0 kB
P1699029B.doc application/msword 21.0 kB
P1699030.doc application/msword 13.5 kB
P1699031.doc application/msword 13.5 kB
P1699032.doc application/msword 14.5 kB
P1699033.doc application/msword 28.5 kB
P1699033B.doc application/msword 21.0 kB
P1699034.doc application/msword 13.5 kB
P1699035.doc application/msword 13.5 kB
P1699036.doc application/msword 14.0 kB
P1699037.doc application/msword 28.5 kB
P1699037B.doc application/msword 21.0 kB
P1699038.doc application/msword 13.5 kB
P1699039.doc application/msword 13.5 kB
P1699040.doc application/msword 14.5 kB
P1699041.doc application/msword 28.5 kB
P1699041B.doc application/msword 21.0 kB
P1699042.doc application/msword 13.5 kB
P1699043.doc application/msword 13.5 kB
P1699044.doc application/msword 14.0 kB
P1699045.doc application/msword 28.0 kB
P1699045B.doc application/msword 21.0 kB
P1699046.doc application/msword 13.5 kB
P1699047.doc application/msword 13.5 kB
P1699048.doc application/msword 15.5 kB
P1699049.doc application/msword 28.5 kB
P1699049B.doc application/msword 21.0 kB
P1699050.doc application/msword 13.5 kB
P1699051.doc application/msword 13.5 kB
P1699052.doc application/msword 14.0 kB
P1699053.doc application/msword 28.5 kB
P1699053B.doc application/msword 21.0 kB
P1699054.doc application/msword 13.5 kB
P1699055.doc application/msword 13.5 kB
P1699056.doc application/msword 15.0 kB
P1699057.doc application/msword 29.0 kB
P1699057B.doc application/msword 21.0 kB
P1699058.doc application/msword 13.5 kB
P1699059.doc application/msword 13.5 kB
P1699060.doc application/msword 13.5 kB
P1699061.doc application/msword 27.5 kB
P1699061B.doc application/msword 21.0 kB
P1699062.doc application/msword 13.5 kB
P1699063.doc application/msword 13.5 kB
P1699064.doc application/msword 14.0 kB
P1699065.doc application/msword 28.5 kB
P1699065B.doc application/msword 21.0 kB
P1699066.doc application/msword 13.5 kB
P1699067.doc application/msword 13.5 kB
P1699068.doc application/msword 14.0 kB
P1699069.doc application/msword 28.5 kB
P1699069B.doc application/msword 21.0 kB
P1699070.doc application/msword 13.5 kB
P1699071.doc application/msword 13.5 kB
P1699072.doc application/msword 15.0 kB
P1699073.doc application/msword 28.0 kB
P1699073B.doc application/msword 21.0 kB
P1699074.doc application/msword 13.5 kB
P1699075.doc application/msword 13.5 kB
P1699076.doc application/msword 14.0 kB
P1699077.doc application/msword 27.5 kB
P1699077B.doc application/msword 21.0 kB
P1699078.doc application/msword 13.5 kB
P1699079.doc application/msword 13.5 kB
P1699080.doc application/msword 14.0 kB
P1699081.doc application/msword 28.0 kB
P1699081B.doc application/msword 21.0 kB
P1699082.doc application/msword 13.5 kB
P1699083.doc application/msword 13.5 kB
P1699084.doc application/msword 14.0 kB
P1699085.doc application/msword 28.0 kB
P1699085B.doc application/msword 21.0 kB
P1699086.doc application/msword 13.5 kB
P1699087.doc application/msword 13.5 kB
P1699088.doc application/msword 14.0 kB
P1699089.doc application/msword 28.0 kB
P1699089B.doc application/msword 21.0 kB
P1699090.doc application/msword 13.5 kB
P1699091.doc application/msword 13.5 kB
P1699092.doc application/msword 14.0 kB
P1699093.doc application/msword 27.5 kB
P1699093B.doc application/msword 21.0 kB
P1699094.doc application/msword 13.5 kB
P1699095.doc application/msword 13.5 kB
P1699096.doc application/msword 15.0 kB
P1699097.doc application/msword 28.0 kB
P1699097B.doc application/msword 21.0 kB
P1699098.doc application/msword 13.5 kB
P1699099.doc application/msword 13.5 kB
P1699100.doc application/msword 14.0 kB
P1699101.doc application/msword 27.5 kB
P1699101B.doc application/msword 21.0 kB
P1699102.doc application/msword 13.5 kB
P1699103.doc application/msword 13.5 kB
P1699104.doc application/msword 14.0 kB
P1699105.doc application/msword 28.0 kB
P1699105B.doc application/msword 21.0 kB
P1699106.doc application/msword 13.5 kB
P1699107.doc application/msword 13.5 kB
P1699108.doc application/msword 15.0 kB
P1699109.doc application/msword 28.5 kB
P1699109B.doc application/msword 21.0 kB
P1699110.doc application/msword 13.5 kB
P1699111.doc application/msword 13.5 kB
P1699112.doc application/msword 15.0 kB
P1699113.doc application/msword 29.0 kB
P1699113B.doc application/msword 21.0 kB
P1699114.doc application/msword 13.5 kB
P1699115.doc application/msword 14.0 kB
P1699116.doc application/msword 15.5 kB
P1699117.doc application/msword 28.0 kB
P1699117B.doc application/msword 21.0 kB
P1699118.doc application/msword 13.5 kB
P1699119.doc application/msword 14.0 kB
P1699120.doc application/msword 15.0 kB
P1699121.doc application/msword 28.0 kB
P1699121B.doc application/msword 21.0 kB
P1699122.doc application/msword 13.5 kB
P1699123.doc application/msword 14.0 kB
P1699124.doc application/msword 15.5 kB
P1699125.doc application/msword 27.5 kB
P1699125B.doc application/msword 21.0 kB
P1699126.doc application/msword 13.5 kB
P1699127.doc application/msword 13.5 kB
P1699128.doc application/msword 14.5 kB
P1699129.doc application/msword 28.0 kB
P1699129B.doc application/msword 21.0 kB
P1699130.doc application/msword 13.5 kB
P1699131.doc application/msword 13.5 kB
P1699132.doc application/msword 15.5 kB
P1699133.doc application/msword 28.0 kB
P1699133B.doc application/msword 21.0 kB
P1699134.doc application/msword 13.5 kB
P1699135.doc application/msword 13.5 kB
P1699136.doc application/msword 14.0 kB
P1699137.doc application/msword 28.5 kB
P1699137B.doc application/msword 21.0 kB
P1699138.doc application/msword 13.5 kB
P1699139.doc application/msword 13.5 kB
P1699140.doc application/msword 14.5 kB
P1699141.doc application/msword 29.0 kB
P1699141B.doc application/msword 21.0 kB
P1699142.doc application/msword 13.5 kB
P1699143.doc application/msword 13.5 kB
P1699144.doc application/msword 15.5 kB
P1699145.doc application/msword 28.5 kB
P1699145B.doc application/msword 21.0 kB
P1699146.doc application/msword 13.5 kB
P1699147.doc application/msword 13.5 kB
P1699148.doc application/msword 15.0 kB
P1699149.doc application/msword 28.5 kB
P1699149B.doc application/msword 21.0 kB
P1699150.doc application/msword 13.5 kB
P1699151.doc application/msword 13.5 kB
P1699152.doc application/msword 14.5 kB
P1699153.doc application/msword 27.5 kB
P1699153B.doc application/msword 21.0 kB
P1699154.doc application/msword 13.5 kB
P1699155.doc application/msword 14.0 kB
P1699156.doc application/msword 14.5 kB
P1699157.doc application/msword 28.5 kB
P1699157B.doc application/msword 21.0 kB
P1699158.doc application/msword 13.5 kB
P1699159.doc application/msword 13.5 kB
P1699160.doc application/msword 14.0 kB
P1699161.doc application/msword 27.5 kB
P1699161B.doc application/msword 21.0 kB
P1699162.doc application/msword 13.5 kB
P1699163.doc application/msword 13.5 kB
P1699164.doc application/msword 14.5 kB
P1699165.doc application/msword 28.0 kB
P1699165B.doc application/msword 21.0 kB
P1699166.doc application/msword 13.5 kB
P1699167.doc application/msword 13.5 kB
P1699168.doc application/msword 14.5 kB
P1699169.doc application/msword 29.5 kB
P1699169B.doc application/msword 21.0 kB
P1699170.doc application/msword 13.5 kB
P1699171.doc application/msword 13.5 kB
P1699172.doc application/msword 15.0 kB
P1699173.doc application/msword 27.5 kB
P1699173B.doc application/msword 21.0 kB
P1699174.doc application/msword 13.5 kB
P1699175.doc application/msword 13.5 kB
P1699176.doc application/msword 15.5 kB
P1699177.doc application/msword 28.5 kB
P1699177B.doc application/msword 21.0 kB
P1699178.doc application/msword 13.5 kB
P1699179.doc application/msword 13.5 kB
P1699180.doc application/msword 14.0 kB
P1699181.doc application/msword 28.0 kB
P1699181B.doc application/msword 19.5 kB
P1699182.doc application/msword 13.5 kB
P1699183.doc application/msword 13.5 kB
P1699184.doc application/msword 14.0 kB
P1699185.doc application/msword 23.5 kB
P1699185B.doc application/msword 21.0 kB
P1699186.doc application/msword 13.5 kB
P1699187.doc application/msword 14.0 kB
P1699188.doc application/msword 15.0 kB
P1699189.doc application/msword 28.0 kB
P1699189B.doc application/msword 21.0 kB
P1699190.doc application/msword 13.5 kB
P1699191.doc application/msword 13.5 kB
P1699192.doc application/msword 14.5 kB
P1699193.doc application/msword 29.0 kB
P1699193B.doc application/msword 21.0 kB
P1699194.doc application/msword 13.5 kB
P1699195.doc application/msword 13.5 kB
P1699196.doc application/msword 13.5 kB
P1699197.doc application/msword 24.0 kB
P1699197B.doc application/msword 21.0 kB
P1699198.doc application/msword 13.5 kB
P1699199.doc application/msword 13.5 kB
P1699200.doc application/msword 13.5 kB
P1699201.doc application/msword 27.5 kB
P1699201B.doc application/msword 20.5 kB
P1699202.doc application/msword 13.5 kB
P1699203.doc application/msword 12.5 kB
P1699204.doc application/msword 13.5 kB
P1699205.doc application/msword 27.0 kB
P1699205B.doc application/msword 21.0 kB
P1699206.doc application/msword 13.5 kB
P1699207.doc application/msword 13.5 kB
P1699208.doc application/msword 14.0 kB
P1699209.doc application/msword 11.5 kB
~$699197.doc application/msword 162.0 bytes